SQL

Structured Query Language kelimelerinin kısaltılmışı olan SQL bir veri tabanı uygulamasıdır. Türkçe karşılığı Yapılandırılmış Sorgu Dili anlamına gelmektedir.
Birçok veriyi farklı boyutlarda ve farklı fonksiyonlarda barındıran veri tabanlarını yönetim sistemine verilen isimdir. SQL ile bu verilerin yönetimi, silinmesi, aktif edilmesi ve üzerinde çalışılması mümkündür.

Bir programlama dili olmamasına karşın çoğu kişi tarafından bir dil olarak algılanır ve bilinir. Oysa tam anlamıyla veri tabanında kullanılabilecek bir alt dildir. Veri tabanı yönetimi için ihtiyaç duyulan bu uygulamanın ilk karşılığı SQUARE olarak ortaya çıkmıştır. Çok kullanışlı olmamasının temel nedeni matematik söz dizimi ile kullanılabiliyor olmasıydı. Sonradan İngilizce tabanlı SEQUEL olarak geliştirildi ve zamanla fazla kelimeler ve İngilizce kelimesi atılarak SQL olarak günümüzdeki şeklini aldı.